Velkommen som medlem i Forfatterforbundet!

 

Forfatterforbundet er en fagforening som skal ivareta forfatteres inntekts- og arbeidsvilkår, fremme norsk skjønnlitteratur, bidra til medlemmenes faglige utvikling og tilveksten av ny litteratur. Forfatterforbundet skal arbeide for å styrke og verne om ytringsfriheten. Vi stiller oss bak normalavtalene for skjønnlitterære forfattere i Norge, og jobber hele tiden for bedre betingelser fra alle eksisterende publiseringsplattformer, analoge og digitale. Vi har også forhandlet frem en minsteavtale for serieforfattere med Vigmostad & Bjørke, og forhandlinger med Den norske forleggerforening om avtaler for serieforfattere er på trappene. 

Forfatterforbundet ble i februar 2020 tatt opp som selvstendig fagforbund i LO, Landsorganisasjonen i Norge. 

 

Medlemstyper

Skjønnlitterære forfattere med minst ett publisert verk som driver skjønnlitterær virksomhet i Norge kan bli medlem hos oss. Vi ønsker også å tilby kommende forfattere et miljø hvor de kan vokse litterært, dette etter modell fra den britiske forfatterforeningen. Aspiranter betaler halv kontingentandel til Forfatterforbundet, og kan delta på arrangementer etc., men har ikke stemmerett på landsmøtet. Du velger riktig type medlemskap lenger ned.

 

Kontingenten inkluderer LOfavør innboforsikring – markedets beste

Kontingent per år er i dag kr 2100 for ordinære medlemmer og kr 1850 for aspirantmedlemmer. Av dette dekker kr 500 (for ordinære medlemmer) eller kr 250 (for aspiranter) den rene medlemskontingenten til Forfatterforbundet. Medlemskontingenten vår har derfor ikke økt, men med vår inntreden i LO har medlemskapet blitt betraktelig utvidet:

 Fra 1. mai 2020 er LOfavør Innboforsikring inkludert i medlemskapet. Innboforsikringen koster kun kr 852,- per år og er regnet som markedets beste. Summen faktureres som en del av kontingenten din. Forsikringen har som sagt svært gunstige betingelser, blant annet ingen øvre forsikringssum. Sjekk gjerne hvor mye du betaler for innboforsikringen din i dag. Ved å si opp din eksisterende forsikring vil du trolig kunne spare inn mye av kontingenten. Les mer om forsikringen på LOfavørs nettside. 

 

Års- eller månedsfaktura?

Du kan velge mellom årsfaktura med hele totalbeløpet, eller månedlig trekk via efaktura i nettbanken. Med inkludert innboforsikringen vil månedlig trekk bli på kr 175 per måned for ordinære medlemmer og kr 155 for aspiranter. Av dette går kr 71 til innboforsikringen. Resterende andel av totalsummen er medlemsavgift til LO på kr 748 per år, eller kr 62 per måned. Har du takket ja til efaktura i nettbanken, legges det til et gebyr på kr 5 per efaktura. Dette er en kostnad banken fakturerer oss.

 

Allerede LO-medlem?

Er du allerede medlem i et annet LO-forbund, kan du velge å stå som bi-medlem i et av forbundene. Du slipper da å betale dobbelt for innboforsikringen.

 

Ved innmelding godtar du vår Personvernerklæring. Den finner du her.

Vi sees!

Medlemstype Pris
Aspirant 1 850,00 Til Innmelding
Medlem 2 100,00 Til Innmelding