Velkommen som medlem i Forfatterforbundet!

 

Forfatterforbundet er en fagforening som ivaretar forfatteres inntekts- og arbeidsvilkår, fremmer norsk skjønnlitteratur og bidrar til medlemmenes faglige utvikling og tilveksten av ny litteratur. Vi er et selvstendig fagforbund i LO, Landsorganisasjonen i Norge. Som medlem hos oss får du ta del i de svært gunstige medlemsfordelene i LOfavør, inkludert Norges beste innboforsikring.

Er du utgitt forfatter? 
Skjønnlitterære forfattere med minst ett publisert verk som driver skjønnlitterær virksomhet i Norge kan bli medlem hos oss.

 Medlemskontingent for ordinære medlemmer per år er kr 2196. Summen inkluderer:

  • kontingent til Forfatterforbundet, kr 500
  • LOfavør innboforsikring, kr 948
  • medlemsavgift til LO, kr 748

Ennå ikke utgitt bok?
Vi ønsker å tilby kommende forfattere et miljø hvor de kan vokse litterært, etter modell fra den britiske forfatterforeningen. Aspiranter får samme informasjon og kan delta på alle arrangementer, men har ikke stemmerett på landsmøtet. 

 Medlemskontingent for aspirantmedlemmer per år er kr 1946. Summen inkluderer:

  • kontingent til Forfatterforbundet, kr 250
  • LOfavør innboforsikring, kr 948
  • medlemsavgift til LO, kr 748

Allerede LO-medlem?
Er du allerede medlem i et annet LO-forbund kan du velge å stå som bi-medlem hos oss, og beholde ditt hovedmedlemskap i ditt eksisterende fagforbund. Da betaler du kun kontingent til oss. Er du usikker på om ditt forbund er i LO, kan du sjekke det her.

Ønsker du å melde deg inn som bi-medlem eller bi-aspirantmedlem, velg først riktig hovedkategori, Medlem eller Aspirant. Deretter blir du spurt om eksisterende LO-medlemskap, og kan krysse av for dette i et eget felt. 

Student?
Studerer du ved et godkjent studiested – og har utgitt bok – eller tar en godkjent fulltids forfatterutdanning i Norge, er du hjertelig velkommen som studentmedlem. Da betaler du kun kr 450 per år, 100 i kontingent og kr 350 for LOfavør innboforsikring Student. 

 

Ved innmelding godtar du vår Personvernerklæring

Vi sees!

 

Medlemstype Pris
Aspirant 1 946,00 Til Innmelding
Medlem 2 196,00 Til Innmelding
Student 450,00 Til Innmelding