Velkommen som medlem i Forfatterforbundet!

 

Forfatterforbundet er en fagforening som ivaretar forfatteres inntekts- og arbeidsvilkår, fremmer norsk skjønnlitteratur og bidrar til medlemmenes faglige utvikling og tilveksten av ny litteratur. Vi er et selvstendig fagforbund i LO, Landsorganisasjonen i Norge. Som medlem hos oss er du også medlem i LO og får ta del i de svært gunstige medlemsfordelene i LOfavør.

 

Er du utgitt forfatter? 

Skjønnlitterære forfattere med minst ett publisert verk som driver skjønnlitterær virksomhet i Norge kan bli medlem hos oss. Medlemskontingent for ordinære medlemmer per år er kr 2388. Summen inkluderer medlemskontingent i Forfatterforbundet/LO og innboforsikringen.

 

 

Ennå ikke utgitt bok?
Vi ønsker å tilby kommende forfattere et miljø hvor de kan vokse litterært. Aspiranter får samme informasjon og kan delta på alle arrangementer, men har ikke stemmerett på landsmøtet. Medlemskontingent for aspirantmedlemmer per år er kr 2138. Summen inkluderer medlemskontingent i Forfatterforbundet/LO og innboforsikringen.

 

Innboforsikring
Alle bør ha en innboforsikring for ikke å stå på bar bakke hvis noe skjer. LOfavør innboforsikring er en kollektiv ordning. Derfor er den obligatorisk for medlemmer av alle LO-forbund. Forsikringen er en av de beste på markedet, både pris- og innholdsmessig.

 

Allerede LO-medlem?
Er du allerede medlem i et annet LO-forbund kan du velge å stå som bi-medlem hos oss, og beholde ditt hovedmedlemskap i ditt eksisterende fagforbund. Da betaler du kun kontingentandel til oss. Er du usikker på om ditt forbund er i LO, kan du sjekke det her.

Ønsker du å melde deg inn som bi-medlem eller bi-aspirantmedlem, velg først riktig hovedkategori, Medlem eller Aspirant. Deretter blir du spurt om eksisterende LO-medlemskap, og kan krysse av for dette i et eget felt. Du legger så inn eksisterende LO-forbund og ditt medlemsnummer der. Sekretariatet legger deg så inn med riktige opplysninger. Medlemskapet må gjelde deg personlig, og ikke ev. for partner eller ektefelle.

 

Student?
Studerer du full tid ved et godkjent studiested – og har utgitt bok, eller tar en godkjent fulltids forfatterutdanning i Norge, er du hjertelig velkommen som studentmedlem. Et studentmedlemskap koster kr 450 per år, og LOfavør innboforsikring Student er inkludert.

 

Vi har full taushetsplikt
Som fagforbund er medlemskap hos oss helt konfidensielt, og vi oppgir ikke medlemskap eller deler kontaktinfo til noen medlemmer uten deres eget samtykke. Sikkerhet er for oss svært viktig, og spesielt det å ta vare på den informasjon som våre medlemmer deler med oss. Vi har selvsagt full taushetsplikt om alle forhold vi får innsikt i, også forlags- og kontraktsforhold.

 

Ved innmelding godtar du vår Personvernerklæring

Vi sees!

 

Medlem
Pris: 2388

Aspirant
Pris: 2138

Student
Pris: 450