Velkommen som medlem i Forfatterforbundet!

Forfatterforbundet er en fagforening som skal ivareta forfatteres inntekts- og arbeidsvilkår, fremme norsk skjønnlitteratur, bidra til medlemmenes faglige utvikling og tilveksten av ny litteratur. Forfatterforbundet skal arbeide for å styrke og verne om ytringsfriheten. Vi støtter opp normalkontrakten for skjønnlitterære forfattere i Norge, og jobber hele tiden for bedre betingelser fra alle eksisterende publiseringsplattformer, analoge og digitale. Vi er også i gang med å ferdigstille en normalkontrakt for serieforfattere.

Skjønnlitterære forfattere med minst ett publisert verk som driver skjønnlitterær virksomhet i Norge kan bli medlem hos oss. Vi ønsker også å tilby kommende forfattere et miljø hvor de kan vokse litterært, dette etter modell fra den britiske forfatterforeningen. Aspiranter betaler halv kontingent og kan delta på arrangementer etc., men har ikke stemmerett på landsmøtet. Du velger riktig type medlemskap lenger ned.

Kontingent er i dag kr 500,- for ordinære medlemmer og kr 250,- for aspirantmedlemmer. Etter at du har fylt ut skjemaet, klikk deg videre til betaling av kontingent.

 

 Forfatterforbundet er tatt opp som foreløpig medlem i LO. I februar 2020 tas vi formelt opp, og da vil også medlemskontingenten vår øke. Inkludert i medlemskapet vil du få LOFavør Innboforsikring, en av markedets mest gunstige. Ved å si opp din eksisterende forsikring vil du kunne spare inn mye av kontingenten. Du vil få mer informasjon om dette i tiden fremover.

 

Ved innmelding godtar du vår Personvernerklæring. Den finner du her.

Vi sees!

Medlemstype Pris
Aspirant 250,00 Til Innmelding
Medlem 500,00 Til Innmelding