Medlem
  • Ja
  • Nei, ikke ennå

LO Selvstendig er opprettet av LO-kongressen for å ivareta selvstendige medlemmers interesser gjennom forbundene. Nye medlemsfordeler utvikles i samarbeid med LOfavør. For å nyttiggjøre deg av disse fordelene trenger vi å registrere ditt organisasjonsnummer.

Er du allerede LO-medlem, kan du stå som bi-medlem hos oss og beholde eksisterende medlemskap i ditt nåværende LO-forbund. Du betaler da kun kontingent til Forfatterforbundet, kr 500 for ordinært medlemskap og kr 250 for aspirantmedlemskap.
  • Ja
  • Nei
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.