Medlem
Dette benyttes i forbindelse med LO-forsikring.
Studenter betaler kr 100 i kontingent og kr 350 for LOfavør innboforsikring. Du kan ha status som student så lenge du kan dokumentere at du er under utdanning.
  • Ja
  • Nei
Er du allerede LO-medlem, kan du stå som bi-medlem hos oss og beholde eksisterende medlemskap i ditt nåværende LO-forbund. Du betaler da kun kontingent til Forfatterforbundet, kr 500 for ordinært medlemskap og kr 250 for aspirantmedlemskap.
  • Ja
  • Nei

LOfavør Innboforsikring er inkludert i medlemskapet ditt og koster kun kr 876,- per år. Den er regnet som markedets beste og har svært gunstige betingelser, blant annet ingen øvre forsikringssum. Forsikringen faktureres som en del av kontingenten din, så sant du ikke er fylt 65 år eller er medlem av et annet LO-forbund. 

Vi sender deg årsfaktura på hele totalbeløpet, men hvis dette blir vanskelig kan du få månedlig trekk via efaktura eller avtalegiro. Er du reservert mot innboforsikringen, eller allerede er medlem i et annet LO-forbund, blir summen regnet ut i fra din situasjon.

  • Per år, kr 1874
  • Per måned, kr 157
  • Student, kr 450
  • Medlem i annet LO-forbundet, kr 250
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.