Medlem
Dette benyttes i forbindelse med LO-forsikring.
Studenter betaler kr 100 i kontingent og kr 350 for LOfavør innboforsikring. Du kan ha status som student så lenge du kan dokumentere at du er under utdanning.
  • Ja
  • Nei
Er du allerede LO-medlem, kan du stå som bi-medlem hos oss og beholde eksisterende medlemskap i ditt nåværende LO-forbund. Du betaler da kun kontingent til Forfatterforbundet, kr 500 for ordinært medlemskap og kr 250 for aspirantmedlemskap.
  • Ja
  • Nei

LOfavør Innboforsikring er inkludert i medlemskapet, så sant du ikke er fylt 65 år eller er medlem av et annet LO-forbund. Innboforsikringen koster kun kr 852,- per år og er regnet som markedets beste. Summen faktureres som en del av kontingenten din. Forsikringen har som sagt svært gunstige betingelser, blant annet ingen øvre forsikringssum. Sjekk gjerne hvor mye du betaler for innboforsikringen din i dag. Ved å si opp din eksisterende forsikring vil du trolig kunne spare inn mye av kontingenten. Les mer om forsikringen på LOfavørs nettside. 

Du kan velge mellom årsfaktura med hele totalbeløpet, eller månedlig trekk via efaktura i nettbanken. Med inkludert innboforsikringen vil månedlig trekk for aspiranter bli på kr 155. Av dette går kr 71 til innboforsikringen. Resterende andel av totalsummen går til kontingent til forbundet og medlemsavgift til LO. I tillegg kommer et efakturagebyr på kr 5, hvis du har valgt efaktura i nettbanken. 

Er du reservert mot innboforsikringen, eller allerede er medlem i LO, blir summen regnet ut i fra din situasjon.

  • Per år, kr 1850
  • Per måned, kr 155
  • Student, kr 450
  • Medlem i annet LO-forbundet, kr 250
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.