Medlem
Dette benyttes i forbindelse med LO-forsikring.
  • Ja
  • Nei
  • Ja
  • Nei

 Fra 1. mai 2020 er LOfavør Innboforsikring inkludert i medlemskapet. Innboforsikringen koster kun kr 852,- per år og er regnet som markedets beste. Summen faktureres som en del av kontingenten din. Forsikringen har som sagt svært gunstige betingelser, blant annet ingen øvre forsikringssum. Sjekk gjerne hvor mye du betaler for innboforsikringen din i dag. Ved å si opp din eksisterende forsikring vil du trolig kunne spare inn mye av kontingenten. Les mer om forsikringen på LOfavørs nettside. 

Du kan velge mellom årsfaktura med hele totalbeløpet, eller månedlig trekk via efaktura i nettbanken. Med inkludert innboforsikringen vil månedlig trekk for aspiranter bli på kr 155. Av dette går kr 71 til innboforsikringen. Resterende andel av totalsummen går til kontingent til forbundet og medlemsavgift til LO. I tillegg kommer et efakturagebyr på kr 5, hvis du har valgt efaktura i nettbanken.

  • Per år, kr 1850
  • Per måned, kr 155
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.