Medlem
LO
Dette benyttes i forbindelse med LO-forsikring.
Er du allerede LO-medlem, kan du stå som bi-medlem hos oss og beholde eksisterende medlemskap i ditt nåværende LO-forbund. Du betaler da kun kontingent til Forfatterforbundet, kr 500 for ordinært medlemskap og kr 250 for aspirantmedlemskap.
 • Ja
 • Nei

LOfavør Innboforsikring er inkludert i medlemskapet, så sant du ikke er fylt 65 år eller er medlem av et annet LO-forbund. Innboforsikringen koster kun kr 852,- per år og er regnet som markedets beste. Summen faktureres som en del av kontingenten din. Forsikringen har som sagt svært gunstige betingelser, blant annet ingen øvre forsikringssum. Sjekk gjerne hvor mye du betaler for innboforsikringen din i dag. Ved å si opp din eksisterende forsikring vil du trolig kunne spare inn mye av kontingenten. Les mer om forsikringen på LOfavørs nettside. 

Du kan velge mellom årsfaktura med hele totalbeløpet, eller månedlig trekk via efaktura i nettbanken. Med inkludert innboforsikringen vil månedlig trekk for ordinære medlemmer bli på kr 175 per måned. Av dette går kr 71 til innboforsikringen. Resterende andel av totalsummen er kontingent til forbundet og medlemsavgift til LO. Hvis du har valgt efaktura i nettbanken, kommer et efakturagebyr på kr 5 per faktura i tillegg.

Er du reservert mot innboforsikringen, eller allerede er medlem i LO, blir summen regnet ut i fra din situasjon.

 • Per år, kr 2100,-
 • Per måned, kr 175,-
 • Medlem i annet LO-forbundet, kr 500
 • Student, kr 450
Personvern
Forfatterforbundet er en fagforening og forholder seg til personvernbestemmelsene. Det enkelte medlem bestemmer selv om hun eller han ønsker å stå oppført i denne listen.
 • Ja
 • Nei
Utgivelser
 • Antologier barn
 • Antologier voksen
 • Bildebøker barn
 • Diverse barn
 • Diverse voksen
 • Essays voksen
 • Klassisk litteratur barn
 • Klassisk litteratur voksen
 • Krim/spenning voksen
 • Lyrikk voksen
 • Norske serieromaner voksen
 • Noveller barn
 • Noveller voksen
 • Romaner barn
 • Romaner junior
 • Romaner ungdom
 • Romaner voksen
 • Sang- og visebøker voksen
 • Sang, viser, dikt barn
 • Skuespill voksen
Bibliotek
 • Ja
 • Nei
Studenter betaler kr 100 i kontingent og kr 350 for LOfavør innboforsikring. Du kan ha status som student så lenge du kan dokumentere at du er under utdanning.
 • Ja
 • Nei
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.