Medlem
LO

LO Selvstendig er opprettet av LO-kongressen for å ivareta selvstendige medlemmers interesser gjennom forbundene. Nye medlemsfordeler utvikles i samarbeid med LOfavør. For å nyttiggjøre deg av disse fordelene trenger vi å registrere ditt organisasjonsnummer.

LOfavør Innboforsikring er inkludert i medlemskapet ditt og utgjør kr 1140,- per år. Innboforsikringen er regnet som markedets beste og har svært gunstige betingelser, blant annet ingen øvre forsikringssum. Forsikringen faktureres som en del av kontingenten din, så sant du ikke er fylt 65 år eller er medlem av et annet LO-forbund. 

Vi sender deg årsfaktura på hele totalbeløpet, men hvis dette blir vanskelig kan du få månedlig trekk via efaktura eller avtalegiro. Er du reservert mot innboforsikringen, eller allerede er medlem i et annet LO-forbund, blir summen regnet ut i fra din situasjon.

 • Medlem i annet LO-forbundet, kr 500
 • Per år, kr 2388,-
 • Per måned, kr 199,-
 • Student, kr 450
Er du allerede LO-medlem, kan du stå som bi-medlem hos oss og beholde eksisterende medlemskap i ditt nåværende LO-forbund. Du betaler da kun kontingent til Forfatterforbundet, kr 500 for ordinært medlemskap og kr 250 for aspirantmedlemskap.
 • Ja
 • Nei
Utgivelser
 • Antologier barn
 • Antologier voksen
 • Bildebøker barn
 • Diverse barn
 • Diverse voksen
 • Essays voksen
 • Klassisk litteratur barn
 • Klassisk litteratur voksen
 • Krim/spenning voksen
 • Lyrikk voksen
 • Norske serieromaner voksen
 • Noveller barn
 • Noveller voksen
 • Romaner barn
 • Romaner junior
 • Romaner ungdom
 • Romaner voksen
 • Sang- og visebøker voksen
 • Sang, viser, dikt barn
 • Skuespill voksen
 • Bildebøker voksne
 • Tegneserier / grafisk roman
Informasjonen er kun til sekretariatet. Det kan være fint å vite litt mer om den enkelte, slik at vi tilrettelegge informasjon eller foreslå andre forfattere man kan ha nytte av å møte. Vi har også flere ulike arbeidsutvalg, og da er det kjekt å kunne vite om noen man ser har kompetanse innenfor et felt og som vi kan spørre om ønsker å bidra. Du trenger derfor ikke å skrive om personlige forhold. 
Bibliotek
Studenter betaler kr 100 i kontingent og kr 350 for LOfavør innboforsikring. Du kan ha status som student så lenge du kan dokumentere at du er under utdanning.
 • Ja
 • Nei
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.